گزارشات تخصصی مالی و سرمایه گذاری

گزارشات تخصصی مالی و سرمایه گذاری

گزارشات تخصصی مالی و سرمایه گذاری می تواند شامل موارد زیر باشد :

الف) مشاور سرمایه گذاری
توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار، قیمت گذاری اوراق بهادار،مشاوره در زمینه‌ی مدیریت ریسک، مشاوره در زمینه ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت، مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی، پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری به استثنای سمت مدیریت

ب) مشاور عرضه
ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب، ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی، نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار، تهیه گزارش توجیهی، انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان تأمین مالی و انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار ، نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق، زمانبندی انتشار، بازاریابی و فروش اوراق بهادار، تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار
ج) مشاور پذیرش
د) سبدگردانی
ه) انجام مطالعات امکان‌سنجی فنی، مالی واقتصادی وتهیه گزارشات توجیهی برای طرح ها وپروژه ها
و) نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها

واحدهای عملیاتی شرکت :
•تهیه طرح های توجیهی طرح ها
•مطالعات اقتصادی، ارزشگذاری طرحها، سهام شرکتها، وثایق بانکی و …
•نظارت بر اجرای طرحهای سرمایه گذاری و مدیریت پروژه
•سبدگردانی، متولی گری، مدیریت صندوق و خدمات مشاوره عرضه و پذیرش

واحد ارزیابی و نظارت :

1) انجام ارزیابی مالی طرح های توجیهی
2) ارزشگذاری اوراق بهادار و دارایی ها
3) تهیه گزارشات افزایش سرمایه
ارزشگذاری دارائی ها از جمله اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری است. ارزشگذاری اصولی و صحیح دارائی ها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه ای می شود. اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایه ای مستلزم ارزشگذاری سهام با استفاده از روشهای معتبر علمی است، زیرا به قیمت های بازار نمی توان چندان اطمینان نمود یا حداقل اینکه پدیده کشف قیمت در کوتاه مدت به علت نوسانات شدید و غیر واقعی در بازار محقق نمی شود.

واحد مدیریت بازار سرمایه :
کلیه فعالیت های مرتبط با مجوزهای اعطایی از سازمان بورس اوراق بهادار و نیز فعالیت های مرتبط به سرمایه گذاری و مشاوره ای در حوزه بازار سرمایه در واحد مدیریت بر دارایی ها انجام می پذیرد. این فعالیت های شامل مواردی به شرح ذیل می باشد:

مدیریت سبد و صندوق سرمایه گذاری
فعالیت های متولی گری
مشاور پذیره نویسی

شما می توانیدگزارشات تخصصی مالی و سرمایه گذاری شرکت خود را به فریلنسرهای سایت حسابداری باما بسپارید.(کلیک کنید)

  • Share:

دیدگاه خود را بنویسید