آشنایی به امور مالی و حسابداری

به یک موسسه حسابرسی جهت تایید صورت های مالی شرکتمون نیازمندیم تعداد اسناد 250 جمع دارایی ها 2 میلیارد تومن شرکت دو دفتره نمی باشد و هیج توقع خلاف واقع…