آشنایی به امور مالی و حسابداری

بودجه ما به صورت مقطوع می باشد. نرم افزار باید مبتنی بر وب باشد قابلیت ثبت نام برای کاربران و شرکت ها به تعداد نامحدود و ایجاد سال مالی برنامه…

به یک سرپرست مالی برای نظارت بر روی پرسنل مالی نیازداریم و در هفته دو روز کفایت می کنه. اولویت موسسات خدمات مالی می باشد. مبلغ مورد نظر برای یکسال…

واگذاری واحد حسابداری مدیریت یک شرکت تولیدی لوازم خانگی ما از این واحد انتظار گزارشات دقیق ماهانه در رابطه با محصولاتمون رو داریم به طور مثال: مدل‌سازی قیمت سودآوری محصول…