آشنایی به حسابرسی

حسابداری حسابرسی
0.0/5(0 بازخورد)

*تهیه صورت های مالی میان دوره و پایان سال *تهیه بودجه *تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد *ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق *ثبت…

شرکت خدمات مالی و حقوقی محاسبان تدبیر گستر

انجام کلیه خدمات حسابداری،مالی،مالیاتی،بیمه انجام خدمات حسابداری ،تهیه لیست حقوق و دستمزد،ارسال لیست بیمه ،اخذ کد اقتصادی،ثبت نام ارزش افزوده،مفاصا حساب بیمه،اظهارنامه ارزش افزوده،معاملات فصلی،اظهارنامه…

0.0/5(0 بازخورد)