آشنایی به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

مدیر مالی و مشاور مالیاتی

مدیر مالی شرکتهای متعدد با موضوع فعالیت تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حضور 11 سال در سازمان امور مالیاتی بعنوان حسابرس ارشد و رسیدگی و…