تهیه لیست حقوق و دستمزد جهت ارائه به اداره مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی

تهیه لیست حقوق و دستمزد جهت ارائه به اداره مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی

تهیه لیست حقوق و دستمزد جهت ارائه به اداره مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی

کلیه اشخاص حقوقی که طبق قانون تجارت، مشمول پرداخت مالیات هستند، می بایست لیست مالیات حقوق کارکنان را از طریق سامانه مالیات بردرآمد حقوق و دستمزد سازمان امور مالیاتی کشور در این نشانی، ارسال کنند. در واقع اکنون برای انجام بسیاری از کارهای مالیاتی، بیمه، خود اظهاری، دریافت گواهی نامه ارزش افزوده و پرداخت مالیات، نیازی به مراجعه حضوری نیست و فرآیندها، از طریق سامانه های مربوطه انجام می شود.

شما می توانید تهیه لیست حقوق و دستمزد جهت ارائه به اداره مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی (کلیک کنید) شرکت خود را به فریلنسرهای سایت حسابداری باما بسپارید.

  • Share:

دیدگاه خود را بنویسید