حسابداری باما

بازار کار آنلاین حسابداری و حسابرسی

تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه - حسابداری باما

جستجو: تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه

ارسال اظهارنامه مالیاتی

1,000,000 تومان قیمت ثابت
توسط 10ahmad (خالی)
0 پیشنهاد
سلام به کسی نیاز داریم که اظهارنامه یک شرکت پزشکی کوچک برامون مطابق با صورت مالی در بیاره صورت مالی تهیه شده.

جزئیات بیشتر
2 سال پیش

نظم و انسجام کاری

سعی کنید فعالیت های خود را با دقت و نظم و انسجام انجام دهید شما برای پیشرفت نیاز به سازماندهی سیستم کاری خود دارید.
ذخیره تغییرات
×