حسابداری باما

بازار کار آنلاین حسابداری و حسابرسی

جزئیات پروژه

8,000,000 تومان قیمت ثابت

 

نیاز به حسابرسی ویژه یک شرکت تعاونی

کلیه اسناد ۶۵۰ سند می باشد و با توجه به اختلاف و مشکلات به وجود امده نیاز به حسابرسی و اظهار نظر صریح می باشد

لطفا وارد شوید تا پیشنهادهای این پروژه را مشاهده کنید.

لطفا وارد شوید برای پاسخ دادن.

ذخیره تغییرات
×