حسابداری باما

بازار کار آنلاین حسابداری و حسابرسی

جزئیات پروژه

5,000,000 تومان قیمت ثابت

 

حسابرسی صورت های مالی

به یک موسسه حسابرسی برای حسابرسی صورت های مالی نیازمندیدم
شرکت در زمینه واردات لاستیک عمل می کنه
تعدا اسناد ۴۵۰

لطفا وارد شوید تا پیشنهادهای این پروژه را مشاهده کنید.

لطفا وارد شوید برای پاسخ دادن.

ذخیره تغییرات
×