نرم افزار حسابداری

به یک کار تحقیقاتی بی طرفانه برای مقایسه نرم افزار حسابداری  مناسب از جهت مقایسه زبانهای برنامه نویسی ، سرعت یا کاربرپسند بودن و دلایل دیگر برای انتخاب نرم افزار…

بودجه ما به صورت مقطوع می باشد. نرم افزار باید مبتنی بر وب باشد قابلیت ثبت نام برای کاربران و شرکت ها به تعداد نامحدود و ایجاد سال مالی برنامه…