جزئیات پروژه

پیگیری دریافت مفاصه حساب بیمه ای

  • مدت زمان پروژهبیش از 6 ماه
  • سطح پروژهسطح متوسط

جزئیات پروژه

ما یه شرکت پیمانکاری هستیم و به شخصی نیاز داریم که به مسائل بیمه و مفاصه حساب آشنا بشه و پیگیر مفاصه حساب بیمه شرکت از بابت پروژه ها باشه.

قیمت برای یک سال مالی می باشد

دسته بندی های صنعت

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است

مهلت تکمیل پروژه

1970-01-01