جزئیات پروژه

پیگیری دریافت مفاصه حساب بیمه ای

  • سطح متوسط
  • قزوین
  • نوع:Fixed
  • بیش از 6 ماه

جزئیات پروژه

ما یه شرکت پیمانکاری هستیم و به شخصی نیاز داریم که به مسائل بیمه و مفاصه حساب آشنا بشه و پیگیر مفاصه حساب بیمه شرکت از بابت پروژه ها باشه.

قیمت برای یک سال مالی می باشد