جزئیات پروژه

واگذاری واحد حسابداری مدیریت یک شرکت تولیدی لوازم خانگی

  • سطح بالا
  • رشت
  • نوع:Fixed
  • بیش از 6 ماه

جزئیات پروژه

واگذاری واحد حسابداری مدیریت یک شرکت تولیدی لوازم خانگی

ما از این واحد انتظار گزارشات دقیق ماهانه در رابطه با محصولاتمون رو داریم به طور مثال:

مدل‌سازی قیمت
سودآوری محصول
گزارشگری بخشی جغرافیایی در مقابل صنعت یا مشتری
ارزیابی متوازن مدیریت فروش
تجزیه و تحلیل بها
تجزیه و تحلیل هزینه – فایده

. ………………….