جزئیات پروژه

واگذاری حسابرسی داخلی یک شرکت فناوری اطلاعات

  • مدت زمان پروژهبیش از 6 ماه
  • سطح پروژهسطح متوسط

جزئیات پروژه

فرایند های کنترل داخلی شرکت باید بررسی شه و همچنین رسیدگی به کلیه اسناد و مدارک و همچنین رعایت قوانین و مقررات.

حسابرسی داخلی در قالب یک قرار داد با موسسه یا شرکت بسته میشه.

مجموع اسناد 1010 سند و جمع دارائی ها 12 میلیارد تومان می باشد.

 

دسته بندی های صنعت

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است

مهلت تکمیل پروژه

2021-04-20