جزئیات پروژه

نیاز به یک سرپرست مالی

  • مدت زمان پروژهبیش از 6 ماه
  • سطح پروژهسطح پایه

جزئیات پروژه

به یک سرپرست مالی برای نظارت بر روی پرسنل مالی نیازداریم و در هفته دو روز کفایت می کنه.

اولویت موسسات خدمات مالی می باشد.

مبلغ مورد نظر برای یکسال می باشد.

 

دسته بندی های صنعت

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است

مهلت تکمیل پروژه

2022-08-14