جزئیات پروژه

نیاز به مشاور حقوقی و مالی برای بررسی قرارداد تجاری

  • سطح متوسط
  • تهران
  • نوع:Fixed
  • کمتر از یک ماه

جزئیات پروژه

نیاز به گرفتن مشاوره از یک شخص یا شرکت درباره بررسی یک قرارداد تجاری هست.