جزئیات پروژه

نیاز به مشاور حقوقی و مالی برای بررسی قرارداد تجاری

  • مدت زمان پروژهکمتر از یک ماه
  • سطح پروژهسطح متوسط

جزئیات پروژه

نیاز به گرفتن مشاوره از یک شخص یا شرکت درباره بررسی یک قرارداد تجاری هست.

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است

مهلت تکمیل پروژه

2021-01-16