جزئیات پروژه

نیازمند یک کار تحقیقاتی بی طرفانه برای مقایسه نرم افزار حسابداری

  • سطح پایه
  • نوع:Fixed
  • کمتر از یک هفته

جزئیات پروژه

به یک کار تحقیقاتی بی طرفانه برای مقایسه نرم افزار حسابداری  مناسب از جهت مقایسه زبانهای برنامه نویسی ، سرعت یا کاربرپسند بودن و دلایل دیگر برای انتخاب نرم افزار حسابداری می باشیم.

لطفن قیمت های پیشنهادی خودتون ارسال کنید.