جزئیات پروژه

نوشتن دفاتر قانونی

  • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
  • سطح پروژهسطح پایه

جزئیات پروژه

230 سند حسابداری

دفاتر روزنامه و کل باید کامل نوشته شه.

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است

مهلت تکمیل پروژه

1970-01-01