جزئیات پروژه

طراحی اکسل صورت های مالی براساس تغییرات جدید

  • سطح پایه
  • تهران
  • نوع:Fixed
  • کمتر از یک هفته

جزئیات پروژه

طراحی اکسل صورت های مالی براساس تغییرات جدید استاندارد های حسابداری و صورت مالی نمونه

برای شرکت تولیدی