جزئیات پروژه

طراحی اکسل صورت های مالی براساس تغییرات جدید

  • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
  • سطح پروژهسطح پایه

جزئیات پروژه

طراحی اکسل صورت های مالی براساس تغییرات جدید استاندارد های حسابداری و صورت مالی نمونه

برای شرکت تولیدی

دسته بندی های صنعت

زبانهای مورد نیاز

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است

مهلت تکمیل پروژه

2020-11-30