جزئیات پروژه

حسابرسی صورت های مالی جهت گرفتن وام

  • سطح پایه
  • نوع:Fixed
  • کمتر از یک هفته

جزئیات پروژه

به یک موسسه حسابرسی جهت تایید صورت های مالی شرکتمون نیازمندیم

تعداد اسناد 250

جمع دارایی ها 2 میلیارد تومن

شرکت دو دفتره نمی باشد و هیج توقع خلاف واقع هم وجود ندارد