جزئیات پروژه

حسابداری

  • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
  • سطح پروژهسطح پایه

جزئیات پروژه

٨ ماه مخارج و تنخواه شركت دستم بوده و همه جچیز باید مرتب و جدول اکسل و شیک حرفه ایی وارد بشه و اطلاعات دسته بندی و همه چیز تمام باشه

کلی فیش دارم و تقریبا 1.5 میلیارد خرج و برج داشت

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است