جزئیات پروژه

تهیه صورتهای مالی یک شرکت بازرگانی

  • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

صورت های مالی یک شرکت بازرگانی متوسط با سود خالص 2 میلیارد تومان

فایل های اکسل تراز کل و معین در اخیارتون داده میشه

دسته بندی های صنعت

زبانهای مورد نیاز

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است