جزئیات پروژه

تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت گواهی ارزش افزوده برای شرکت تازه تاسیس

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح پایه

جزئیات پروژه

سلام به فریلنسری نیاز داریم که برامون تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت گواهی ارزش افزوده برو انجام بده  شرکت تازه تاسیس است.

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است

مهلت تکمیل پروژه

1970-01-01