جزئیات پروژه

تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت گواهی ارزش افزوده برای شرکت تازه تاسیس

  • سطح پایه
  • نوع:Fixed
  • 1 تا 3 ماه

جزئیات پروژه

سلام به فریلنسری نیاز داریم که برامون تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت گواهی ارزش افزوده برو انجام بده  شرکت تازه تاسیس است.