جزئیات پروژه

تشکیل پرونده بیمه ای برای یک شرکت تازه تاسیس

  • سطح متوسط
  • تهران
  • نوع:Fixed
  • کمتر از یک ماه

جزئیات پروژه

به شخصی برای تشکیل پرونده بیمه ای و پیگیری کلیه مراحل آن نیاز داریم.

تعداد پرسنل شرکت 15 نفر می باشد.