جزئیات پروژه

تشکیل پرونده بیمه ای برای یک شرکت تازه تاسیس

  • مدت زمان پروژهکمتر از یک ماه
  • سطح پروژهسطح متوسط

جزئیات پروژه

به شخصی برای تشکیل پرونده بیمه ای و پیگیری کلیه مراحل آن نیاز داریم.

تعداد پرسنل شرکت 15 نفر می باشد.

دسته بندی های صنعت

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است

مهلت تکمیل پروژه

2021-12-05