جزئیات پروژه

فایل اکسل لیست حقوق و دستمزد برای محاسبات مالیات و بیمه

  • سطح متوسط
  • اهواز
  • نوع : قیمت ثابت
  • 1 تا 3 ماه

جزئیات پروژه

15 تا پرسنل داریم و می خوام فایل اکسل وقتی جداول پر می کنیم به صورت اتوماتیک محاسبات انجام بده