جزئیات پروژه

برنامه نویسی نرم افزار اختصاصی مالی

  • سطح بالا
  • نوع:Fixed
  • 3 تا 6 ماه

جزئیات پروژه

بودجه ما به صورت مقطوع می باشد.

نرم افزار باید مبتنی بر وب باشد

قابلیت ثبت نام برای کاربران و شرکت ها به تعداد نامحدود و ایجاد سال مالی

برنامه نویسی نرم افزار اختصاصی مالی

مبتنی بر php