جزئیات پروژه

ارسال خرید فروش فصلی

  • مدت زمان پروژهکمتر از یک ماه
  • سطح پروژهسطح متوسط

جزئیات پروژه

شامل 1200 ایتم هست که باید پر و ارسال بشه تمام مراحل کارش با فریلنسر هست

برای یک فصل هست

دسته بندی های صنعت

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است

مهلت تکمیل پروژه

2020-10-27