جزئیات پروژه

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح پایه

جزئیات پروژه

اظهارنامه ارزش افزوده برای یک فصل و شامل 400 آیتم خرید و فروش ، باید تمام مراحل توسط فریلنسر انجام شه

دسته بندی های صنعت

زبانهای مورد نیاز

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است

مهلت تکمیل پروژه

2020-11-30