تهیه آیین نامه‌ها و دستور العمل های مالی و کنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی

تهیه آیین نامه‌ها و دستور العمل های مالی و کنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی

تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی و کنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی

دستور العمل می توانید برای تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی مثل آیین نامه معاملات ، وام و …. و همچنین بهبود فرایند های کنترل های داخلی شرکت که در نهایت به کاهش خطر و اشتباهات می انجامد از خدمات فریلنسرها (کلیک کنید ) سایت شرکت حسابداری باما استفاده نمایید.

 

تهیه و تدوین آئین نامه های سازمانی

آئین نامه های مورد نیاز سازمانها با توجه به اهداف اصلی و موضوع فعالیت آنها تهیه، تدوین و ارائه می گردد. به طور کلی مهمترین آئین نامه های مورد نیاز به شرح زیر می باشد :

الف) آئین نامه های مالی :

– آئین نامه هزینه های جاری و سرمایه ای
– آئین نامه تنخواه گردان ها
– آئین نامه دریافت و پرداخت ها
– آئین نامه محاسبه مطالبات مشکوک الوصول

ب) آئین نامه های اداری :
– آئین نامه های استخدامی و گروه بندی کارکنان
– آئین نامه های ماموریت کارکنان
– آئین نامه رفاهی
– آئین نامه پرداخت وام به کارکنان

دیدگاه خود را بنویسید