تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده

تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده

مودیان مالیاتی برای پرداخت VTA باید قبل از آن گواهی ارزش افزوده دریافت کنند بدون دریافت گواهی ارزش افزوده مودیان اجازه دریافت هیچ گونه مبلغی را تحت عنوان ارزش افزوده از خریداران نخواهند داشت . برای دریافت گواهی ارزش افزوده باید در سایت سازمان امور مالیاتی ثبت نام کرده و با ارائه یکسری اطلاعات مانند کد اقتصادی ، کپی مدارک شناسایی مانند کارت ملی و شناسنامه ، آگهی تاسیس شرکت ، آدرس کامل صاحبان شرکت و محل سکونت آنها ، کد پستی ، نام بانکی که با آن کار می کنند و شعبه مربوطه در خواست گواهی ارزش افزوده نمایند . پس از دریافت گواهی ارزش افزوده مودیان باید هر سه ماه یکبار اظهارنامه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده خود را تنظیم و به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند و مبالغ مربوطه را هم به حساب سازمان واریز کنند .

شما می توانید تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده (کلیک کنید)شرکت خود را به فریلنسرهای سایت حسابداری باما بسپارید.

 

# اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
# کلیات مالیات بر ارزش افزوده
# مالیات ارزش افزوده واردات
# مالیات و عوارض ارزش افزوده
# پذیرش اعتبار مالیاتی ارزش افزوده
# وظایف و تکالیف مودیان مالیات بر ارزش افزوده
# اصلاح اظهارنامه ارزش افزوده
# بخشنامه اصلاح اظهارنامه ارزش افزوده
# ثبت مالیات بر ارزش افزوده

  • Share:

دیدگاه خود را بنویسید