تهیه گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش تفسیری مدیریت

تهیه گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش تفسیری مدیریت

تهیه گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش تفسیری مدیریت

گزارش فعالیت هیأت مدیره (لازم اجرا برای شرکت های بورسی و سهامی خاص)
بر طبق قوانین تجارت شرکت ها موظف هستند گزارش سالیانه خود را برای سهامداران ارسال نمایند، تا براساس آن سهامدار متوجه موارد زیر شود:

عملکرد شرکت چگونه است؟ وضعیت درآمد شرکت نسبت به سال‌های قبل چطور بوده است؟ شما این اطلاعات را در بخش عملکرد مالی و عملیاتی گزارش سالیانه می‌توانید بیابید.
آیا شرکت بیشتر ازآنچه هزینه می‌کند، درآمد دارد؟ وضعیت ترازنامه شرکت چطور است؟ دارایی‌های شرکت نسبت به سال قبل بیشتر شده است یا کمتر؟ بدهی‌های شرکت چطور؟
برنامه‌های استراتژیک مدیریت شرکت برای سال آینده چیست؟ مدیران چه برنامه‌ای برای موفقیت شرکت دارند؟ شما می‌توانید این اطلاعات را از بخش اهداف کلان گزارش سالیانه استخراج کنید.

گزارش تفسیری مدیریت (لازم اجرا برای شرکت های بورسی )

با عنایت به اصلاح دستورالعمل افشا در سال ۹۶، یکی از مهم ترین اصلاحات صورت گرفته در این دستورالعمل جایگزین شدن گزارش تفسیری مدیریت به جای گزارش پیش بینی عملکرد سالانه است به نحوی که ناشران پذیرفته شده در بورس مکلفند گزارش تفسیری مدیریت را همراه با صورت‌های مالی میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماه و صورت های مالی سالانه، تهیه و افشا کنند.

گزارش تفسیری مدیریت گزارشی از صورت‌های مالی و دیگر داده‌های آماری ناشر است که به باور مدیریت شرکت ها، به فهم و درک بیشتر سهامداران از وضعیت مالی فعلی و آینده، تغییرات در وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت کمک خواهد کرد.

حال با توجه به موارد ذکر شده شما می توانید تهیه گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش تفسیری مدیریت شرکت خود را به فریلنسرهای سایت حسابداری باما بسپارید. ( کلیک کنید )

دیدگاه خود را بنویسید