تهیه و تدوین انواع لوایح مالیاتی

تهیه و تدوین انواع لوایح مالیاتی

تهیه و تدوین انواع لوایح مالیاتی ( لایحه نویسی مالیاتی )

لایحه به نوشتاری گفته می‌شود که از سوی صاحب دعوا ( چه دعاوی حقوقی چه دعاوی کیفری ) به مقام قضایی تقدیم می شود.

مودیان مالیاتی نیز در دعاوی مالیاتی برای حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری نیاز به تسلیم لایحه دفاعیه دارند تا بتوانند از حقوق خود دفاع نمایند.

لایحه دفاعیه، بهترین ابزار مودی ( و یا وکیل وی ) برای دفاع از حقوق خود در هیأت های حل اختلاف مالیاتی است؛ زیرا :

گاهی اوقات به دلایلی حضور مودی در زمان مقرر برای حضور در هیأت حل اختلاف میسر نمی باشد ولی می تواند لایحه دفاعیه خود را در دبیرخانه ثبت و به هیأت ارائه نماید؛ اعضای هیأت نیز با مطالعه لایحه مزبور نسبت به صدور رأی اقدام می نمایند.
اکثر اوقات بعد از اینکه مودی دفاعیات خود را شفاهاً به هیأت حل اختلاف ارائه می نماید و جلسه را ترک می کند، اعضای هیأت مجدد لایحه دفاعیه را مرور و نسبت به آن رأی خود را صادر می نمایند.
با توجه به اینکه در یک روز کاری، تعداد پرونده های رسیدگی شده توسط هیأت حل اختلاف زیاد می باشد و ممکن است هیأت مزبور در همان روز به پرونده رأی ندهد، به همین خاطر با مطالعه مجدد لایحه و یادآوری موضوع، رأی مورد نظر را صادر می نماید.

شما می توانید تهیه و تدوین انواع لوایح مالیاتی (کلیک کنید)شرکت خود را به فریلنسرهای سایت حسابداری باما بسپارید.

 

 

 

# لوایح مالیاتی
# لایحه نویسی مالیاتی
# متن لایحه دفاعیه مالیاتی
# لایحه مالیاتی هیات تجدید نظر
# نمونه لایحه دفاعیه مالیاتی ارزش افزوده
# نمونه لایحه اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی
# لایحه مالیاتی چیست
# لایحه نویسی و دفاعیه مالیاتی

  • Share:

دیدگاه خود را بنویسید