عملیات اصلاح و بستن حساب ها

عملیات اصلاح و بستن حساب ها

عملیات اصلاح و بستن حساب ها

عملیات اصلاح و بستن حساب ها از جمله خدمات حسابداری و مالی هستند. حسابداری و امور مربوط به آن از اجزای مختلف و متنوعی تشکیل شده که هر جز باید در یک دوره زمانی مشخص انجام شود داده ها در این حرفه از زمانی که به صورت خام وارد سیستم میشوند تا وقتی که به صورت یک گزارش نهایی درمی آیند عملیات های مختلفی روی آنها صورت گرفته و هر کدام با هدف مشخص و خاصی انجام میشود .

برخی از این عملیات های در ابتدا و طول دوره مالی انجام میشوند و برخی دیگر در پایان سال مالی مورد بررسی و محاسبه قرار میگیرند . بستن حساب ها فعالیت و عملیاتی است که در پایان دوره مالی و یا در طول آن انجام میشود.

شما می توانید عملیات اصلاح و بستن حساب ها شرکت خود را به فریلنسرهای سایت حسابداری باما بسپارید.( کلیک کنید )

دیدگاه خود را بنویسید