قزوین

سلام برای مالیات عملکرد به شخص با تجربه ای نیاز داریم که لایحه های دفاعی مناسبی برامون بنویشه و خودش در جلسات شرکت و دفاع انجام بده

  • هزینه پروژههزینه 20,000,000 ریال

ما یه شرکت پیمانکاری هستیم و به شخصی نیاز داریم که به مسائل بیمه و مفاصه حساب آشنا بشه و پیگیر مفاصه حساب بیمه شرکت از بابت پروژه ها باشه.…

  • هزینه پروژههزینه 80,000,000 ریال