فارسی

با سلام به یک وکیل پایه یک جهت مسائل حقوقی شرکت نیاز داریم که در مشاوره های حقوقی  و ثبت تغییرات شرکت و یا مسائل حقوقی بهمون کمک کنه ،…

کتاب مرتبط با رشته حسابداری و 300 صفحه می باشد