چگونه کار میکند

نحوه کارکرد سایت

پست زیر رو با دقت مرور کنید...

روش نوینی در کسب کار حسابداری و حسابرسی

ایجاد پروژه جدید

فرم ایجاد پروژه را پر کنید، توضیح دهید چه کاری باید برای شما انجام شود. بودجه و مهارت های مورد نیاز برای انجام پروژه را انتخاب کنید.

انتخاب بهترین پیشنهاد

بلافاصله پیمانکاران پیشنهادات خود را برای انجام پروژه ارسال می کنند. رتبه، پروفایل و نمونه کارهای آنها را مشاهده و بهترین پیشنهاد را انتخاب کنید.

پرداخت پس از دریافت کار

پس از انتخاب فریلنسر از طریق سیستم پرداخت امن، پرداخت را انجام دهید و پس از دریافت پروژه و رضایت از کار، پرداخت را برای فریلنسر آزاد کنید.

 

 • پروژه خود را تعریف کنید

  این کار توسط کارفرما انجام می شود

  ابتدا  باید  مشخص  کنید چه کاری میخواهید برای شما انجام شود ، زمان مورد نیاز و مبلغی که حاضر به پرداخت آن هستید را مشخص کنید.

Working

مرحله دوم

انتخاب بهترین پیشنهاد
 • بهترین پیشنهاد را انتخاب کنید

  توسط کارفرما

  فریلنسرها(نیروی کار) از سراسر ایران برای انجام پروژه شما پیشنهاد ارسال میکنند و کارفرما بهترین پیشنهاد را انتخاب می کند.

Working

مرحله سوم

پرداخت پس از رضایت از کار
 • پرداخت پس از رضایت از کار

  توسط کارفرما

  پس از انتخاب فریلنسر از طریق سیستم پرداخت امن، پرداخت را انجام دهید و پس از دریافت پروژه و رضایت از کار، پرداخت را برای فریلنسر آزاد کنید.

Working