فریلنسر
ایمیل تأییده شده است سعید امیری
5.0/5 (1 بازخورد)
تاریخ عضویت 2019-03-26

دیگه نگران امور مالیاتی خودتون نباشید

 • 5,000,000 ریال / ساعت
 • کرمان
 • ذخیره

خدمات مالیاتی

0

در دست اقدام 
پروژه‌ها

0

تکمیل شده 
پروژه‌ها

1

لغو شده 
پروژه‌ها

0

در دست اقدام 
سرویس

1

تکمیل شده 
سرویس

0

لغو شده 
سرویس

0 ریال

جمع کل 
کارکردها

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

سرویس

سرویس
 • 5.0/5 (1)
 • 0 در صف

بازخورد مشتری

شرکت
ایمیل تأییده شده است نوین گرافیک خزر

ترجمه یک جلد کتاب

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • تهران
 • 2019-07-10
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

خوب بود