فریلنسر

arezou m

0.0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 2020-06-11

0

در دست اقدام 
پروژه‌ها

0

تکمیل شده 
پروژه‌ها

1

لغو شده 
پروژه‌ها

0

در دست اقدام 
سرویس

0

تکمیل شده 
سرویس

0

لغو شده 
سرویس

0 ریال

جمع کل 
کارکردها

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

بازخورد مشتری

شرکت
 نوین گرافیک خزر

ترجمه یک جلد کتاب

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • تهران
 • 2019-07-10
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

خوب بود

شرکت
 تجارت گستر شرق

فایل اکسل لیست حقوق و دستمزد برای محاسبات مالیات و بیمه

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • اهواز
 • 2019-06-07
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

بسیار عالی

`