فریلنسر

پویا سرباز

0.0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 2020-06-26

انجام كليه خدمات مالي

صدور اسناد حسابداری
تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و ارسال گزارشات مربوطه
مشاوره و پیاده سازی نرم افزارهای مالی برای شرکت ها و کسب و کار نوپا
تهیه و تنظیم گزاراشات ارزش افزوده و معاملات فصلی
تحریر دفاتر قانونی

0

در دست اقدام 
پروژه‌ها

0

تکمیل شده 
پروژه‌ها

0

لغو شده 
پروژه‌ها

0

در دست اقدام 
سرویس

0

تکمیل شده 
سرویس

0

لغو شده 
سرویس

0 ریال

جمع کل 
کارکردها

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

سرویس

سرویس در دسترس نیست