فریلنسر
ایمیل تأییده شده است پویا سرباز
0.0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 2020-06-26

انجام كليه خدمات مالي

صدور اسناد حسابداري
تهيه و تنظيم ليست حقوق و دستمزد و ارسال گزارشات مربوطه
مشاوره و پياده سازي نرم افزارهاي مالي براي شركت ها و كسب و كار نوپا
تهيه و تنظيم گزاراشات ارزش افزوده و معاملات فصلي
تحرير دفاتر قانوني

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

0 ریال

میزان درآمد

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد