فریلنسر

مسلم عسکری خشویی

0.0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 2020-04-07

هیچ کاری آنقدر سخت نیست که انجام نشود

0

در دست اقدام 
پروژه‌ها

0

تکمیل شده 
پروژه‌ها

0

لغو شده 
پروژه‌ها

0

در دست اقدام 
سرویس

0

تکمیل شده 
سرویس

0

لغو شده 
سرویس

0 ریال

جمع کل 
کارکردها

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

سرویس

سرویس در دسترس نیست

تحصیلات

فوق لیسانس

  •  دانشگاه علوم و تحقیقات شهر قدس
  •  Feb 2011 - Jul 2013