فریلنسر

Pishdar

0.0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 2019-09-11

WE ARE THE BEST

1- انجام و ارسال گزارش ارزش افزوده و گزارشات فصلی و گزارش سالیانه عملکرد
2- مشاوره صدور اسناد حسابداری و کدینگ حسابداری جهت تسهیل ارسال گزارشات
3- تحریر دفاتر روزنامه و کل
4- تهیه صورت مغایرت با دفاتر شرکت های طرف قرارداد شما
5- کنترل اسناد و تهیه تراز آزمایشی و اصلاح شده

0

در دست اقدام 
پروژه‌ها

0

تکمیل شده 
پروژه‌ها

0

لغو شده 
پروژه‌ها

0

در دست اقدام 
سرویس

0

تکمیل شده 
سرویس

0

لغو شده 
سرویس

0 ریال

جمع کل 
کارکردها

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

سرویس

سرویس در دسترس نیست