فریلنسر

صمد بلاج

3.5/5 (1 بازخورد)
تاریخ عضویت 2019-06-07

کیفیت و سرعت هر دو با هم

برنامه نویس

0

در دست اقدام 
پروژه‌ها

1

تکمیل شده 
پروژه‌ها

0

لغو شده 
پروژه‌ها

0

در دست اقدام 
سرویس

0

تکمیل شده 
سرویس

0

لغو شده 
سرویس

900 ریال

جمع کل 
کارکردها

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

سرویس

سرویس در دسترس نیست

بازخورد مشتری

شرکت
 تجارت گستر شرق

فایل اکسل لیست حقوق و دستمزد برای محاسبات مالیات و بیمه

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • اهواز
 • 2019-06-07
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

بسیار عالی

`