فریلنسر

Farshide67

0.0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 2019-08-09

حسابداری

  • 1,000,000 ریال / ساعت
  • ساری
  • ذخیره

اظهار نامه، خرید و فروش فصلی، مغایرت بانکی، دفاتر نویسی،

0

در دست اقدام 
پروژه‌ها

0

تکمیل شده 
پروژه‌ها

0

لغو شده 
پروژه‌ها

0

در دست اقدام 
سرویس

0

تکمیل شده 
سرویس

0

لغو شده 
سرویس

0 ریال

جمع کل 
کارکردها

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

سرویس

سرویس در دسترس نیست

تجربه

حسابداری

  •  Aug 2019 - حاضر