فریلنسر
ایمیل تأییده شده است هویت تأیید شد حاتم دادبخش
0.0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت 2021-06-30

انجام مالی و مالیاتی و

انجام خدمات مالی و مالیاتی
تهیه و تنظیم و ارسال اظهار نامه
تحریر دفاتر قانونی
تهیه و تنظیم صورتهای مالی

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

0 ریال

میزان درآمد

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

تحصیلات

کارشناسی ارشد

  •  آزاد تهران مرکز
  •  مارس 2018 - نوامبر 2020