فریلنسر
ایمیل تأییده شده است هویت تأیید شد بلال اسکندری
5.0/5 (1 بازخورد)
تاریخ عضویت 2020-11-07

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

225,000 ریال

میزان درآمد

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

سرویس

سرویس
ایمیل تأییده شده است هویت تأیید شد بلال اسکندری

تست

شروع قیمت 0 ریال
 • 0.0/5 (0)
 • 0 در صف

بازخورد مشتری

شرکت

 • سطح پروژه
 • 2020-11-07
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

عالی