تهیه صورت مالی شرکت اصلی و تلفیقی

تهیه صورت مالی شرکت اصلی و تلفیقی

تهیه صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی

صورتهای مالی گزارش های استانداردی از وضعیت مالی شرکت از ابتدای تامین منابع مالی تا انتهای ایجاد سود یا زیان می باشند. همه ی شرکت های بورسی موظف به ارائه گزارش کامل و دقیق تمام رخدادهای مالی خود در زمان تعیین شده می باشند.

صورت های مالی گزارش هایی هستند که برای یک دوره زمانی خاص نتیجه فعالیت های یک شرکت را نشان می دهند که این گزارش ها باید براساس اصول حسابداری و استانداردهای مربوطه تهیه شود.

همچنین بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی شرکت های سهامی خاص که دارایی و یا فروش تا سقف اعلامی آن سازمان را داشته باشند ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده هستند.

شما می توانید تهیه صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی و خدمات حسابداری شرکت خود را به( فریلنسرهای کلیک کنید) سایت شرکت حسابداری باما بسپارید.

دیدگاه خود را بنویسید