جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “پتروشیمی البرز”

15سال سابقه فعالیت در صنعت پتروشیمی

  • هزینه پروژههزینه 15,000,000 ریال

سلام به فریلنسری نیاز داریم که برامون تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت گواهی ارزش افزوده برو انجام بده  شرکت تازه تاسیس است.