جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “فروشگاه فولادبران”

پروژه های ارسال شده

  • هزینه پروژههزینه 50,000,000 ریال

  ۱. طراحی سیستم مالی و حسابداری به همراه دستورالعمل ها برای یک فروشگاه ابزارآلات صنعتی ۲. تعریف حساب ها و وارد کردن داده ها…