جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “محمود شمشیری گل تپه”

بنده ۳۴ ساله هستم و۹سال کار حسابداری انجام داده ام ومسلط به کلیه امورمالی ومالیاتی ازقبیل راه اندازی واستقرار سیستم حسابداری وثبت وضبط اسناد وکلیه کارهای مالی ومالیاتی وحسابداری دراکسل واکسس را مسلط هستم ومسلط به نوشتن برنامه حسابداری دراکسل واکسس می باشم

پروژه‌ای یافت نشد.