جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “لاستیک نوین خزر”

واگذاری واحد حسابداری مدیریت یک شرکت تولیدی لوازم خانگی ما از این واحد انتظار گزارشات دقیق ماهانه در رابطه با محصولاتمون رو داریم به طور…