جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “لاستیک نوین خزر”

پروژه های ارسال شده

  • هزینه پروژههزینه 120,000,000 ریال

به یک سرپرست مالی برای نظارت بر روی پرسنل مالی نیازداریم و در هفته دو روز کفایت می کنه. اولویت موسسات خدمات مالی می باشد.…

  • هزینه پروژههزینه 300,000,000 ریال

واگذاری واحد حسابداری مدیریت یک شرکت تولیدی لوازم خانگی ما از این واحد انتظار گزارشات دقیق ماهانه در رابطه با محصولاتمون رو داریم به طور…