جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “فولاد پارسیان ایران”

  • هزینه پروژههزینه 11,000,000 ریال

با سلام دو شرکت در مانده حسابهای خود بایت شناسایی درآمد از یک قرار داد به مشکل خوردن و به یک حسابدار رسمی برای بررسی…

  • هزینه پروژههزینه 3,000,000 ریال

230 سند حسابداری دفاتر روزنامه و کل باید کامل نوشته شه.