جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “فرداد پویش نوین”

  • هزینه پروژههزینه 200,000,000 ریال

بودجه ما به صورت مقطوع می باشد. نرم افزار باید مبتنی بر وب باشد قابلیت ثبت نام برای کاربران و شرکت ها به تعداد نامحدود…

  • هزینه پروژههزینه 20,000,000 ریال

حسابها کامل بسته شده تراز کل و معین ارائه میشه فقط باید صورت های مالی و یادداشت های در یک فایل اکسل تهیه گردد.  

  • هزینه پروژههزینه 10,000,000 ریال

طراحی اکسل صورت های مالی براساس تغییرات جدید استاندارد های حسابداری و صورت مالی نمونه برای شرکت تولیدی

  • هزینه پروژههزینه 10,000,000 ریال

سلام به شخصی نیاز داریم برامون لیست بیمه به همراه محاسبات آن تهیه کنه و نسبت به ارسال به موقع آن اقدام کنه مبلغ برای…